සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Wednesday, 11 October 2017

Microsoft Issues Patches For Severe Flaws, Including Office Zero-Day & DNS Attack


මෙහෙයුම් පද්ධතියක දුර්වලතාවන් පැවතීම කෙසේ නම් පිළිගත හැකි දෙයක්ද? නමුත් යථාර්තය නම් අපි භාවිතා කරන සෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියකම දිනපතා දුර්වලතා සොයා ගැනෙන බවයි. ඒ සොයාගන්නා වූ දුර්වලතා වලට මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය කළ සමාගම විසින් Patch ලබාදීමත්  සිදුවෙනවා.
ගෙවුණ මාස ගණනාව තුළම සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකදීම මයික්‍රෝස්ෆ්ට් සමාගම විසින් සිය මෙහෙයුම් පද්ධති සදහා Patch ලබා දුන්නා. අද දිනයේදීද හදුනාගත් vulnerabilities එසේ නැතිනම් දුර්වලතා 62කට Patch ලබාදී තිබෙනවා.
මෙම දුර්වලතාවන් පවතින්නේ පහත මෘදුකාංග වලයි.
Windows operating systems
Internet Explorer
Microsoft Edge
Skype
Microsoft Lync
Microsoft SharePoint Server

එසේම මින් මාසයකට කලින් පමණ සිදුවූ සයිබර් ප්‍රහාරයකට අදාළ වූ  Windows DNS vulnerability වෙනුවෙන්ද අද දිනයේදී Patch ලබාදෙනු ඇති.
ඔබ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් භාවිතා කරන්නේ නම් අනිවාර්‍යයෙන්ම අදාළ යාවත්කාල වීම් ලබාගැනීම සිදුකල යුතුම දෙයක් බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා. ඔබ එවැනි යාවත්කලා වීමක් සිදු නොකරනවා යනු ඔබ හිතාමතාම ඔබගේ පරිගණකය හැකර්වරුන්ට විවෘත කරදීමකට සමානයි.

එරන්ද කීර්ති දයාවංශ
Information Security Researcher and Technical WriterAbout the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

Blog Archive

About

Followers

Blog Archive