සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

  • Hacking

    Hacking is unauthorized intrusion into a computer or a network. The person engaged in hacking activities is generally referred to as a hacker. This hacker may alter system or security features to accomplish a goal that differs from the original purpose of the system.

  • Hacking Techniques

    Using simple hacks, a hacker can know about your personal unauthorized information which you might not want to reveal. Knowing about these common hacking techniques like phishing, DDoS, clickjacking etc. could come handy for your personal safety.

  • Data Stolen

    A data breach is a security incident in which sensitive, protected or confidential data is copied, transmitted, viewed, stolen or used by an individual unauthorized to do so.

Monday, 26 February 2018

Flaw in Popular μTorrent Software Lets Hackers Control Your PC Remotely

අප දිනපතා භාවිතා කරන මෘදුකාංග වල පවතින දෝෂ විවිධ කාල වලදී යම් යම් පුද්ගලයින් හෝ ආයතන විසින් සොයාගත් අතර ඒවා විසදීමට පැච් ලබාදීම් නොකඩවා සිදුවුණා.
එය එසේ වන විට මහාපරිමාණයෙන් භාවිතා වන මෘදුකාංග හරහා ඔබගේ පරිගණකයේ දත්ත සොරාගන්නා අවස්ථාද වාර්ථා වුණ. විශේෂයෙන් අපට අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංගයක් පරිගණකයට ස්ථාපිත කළ පසුව ඒ හරහා අපගේ පෞද්ගලික දත්ත සොරාගන්නේද යන්න සොයාබැලීමට තරම් සාමාන්‍ය පරිගණක පරිශීලකයන්ට දැනුමක් නොමැත.
මෙයින් ප්‍රයෝජන ගන්නා හැකර්වරුන් ප්‍රසිද්ධ මෘදුකාංග හරහා හැක් කිරීම් සිදුකරයි. ඊයේ දිනයේදීද  μTorrent මෘදුකාංගය හරහා අපගේ පරිගණක වල දත්ත වෙනත් කණ්ඩායම විසින් ලබාගන්නා බවට හෙළි වුණා.
Google's security researcher විසින් මෙහෙයවන  Project Zero ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකළ නිරීක්ෂණයකදී මෙය සොයාගත් අතර ඔබ විසින් μTorrent හරහා භාගත කරගන්නා ඕනෑම ගොනුවක් මත සගවා කුඩා හැකිං මෘදුකාංගයක් පරිගණකයට ඇතුළු කර ඒ හරහා හැකිං ක්‍රියාවලිය සිදු කෙරෙනවා.
2016 අවසන් කාර්තුවේ සිටම මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවී තිබෙන අතර μTorrent හි පවතින දුර්වලතාවන්ද මෙයට භාවිතා කර තිබෙනවා, ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර වේලාවෙන් අද පාන්දර වන විට පහත දැක්වෙන μTorrent සංස්කරණ වෙනුවෙන් පැච් ලබාදීමක් සිදු වුණා.
μTorrent Stable 3.5.3.44358
BitTorrent Stable 7.10.3.44359
μTorrent Beta 3.5.3.44352
μTorrent Web 0.12.0.502

ඔබත් මෙම මෘදුකාංග සංස්කරණයන් භාවිතා කරන්නේ නම් යාවත්කාල කරගැනීම වැදගත්.


About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

Monday, 19 February 2018

New Hacking Method for Facebook

ෆේස්බුක් හැක් කිරීමට විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන අතර මේ දින වල නවතම ක්‍රමවේදයක් හරහා ෆේස්බුක් හැක් කිරීමට විවිධ පිරිස් උත්සාහා කරන බව පෙනේ. මේ සටහන ඒ සම්බන්ධනුයි.


About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers