සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Wednesday, 1 August 2018

SamSam Ransomware Attacks Extorted Nearly $6 Million

රෑන්සම්වෙයාර් මේ වන විට සයිබර් අපරාධකරුවන්ට මිලියන ගණනින් ආදායම් ගෙන දෙන සාර්ථක හැකිං ක්‍රමවේදයක් බවට පත්වෙලා. එයින් වඩාත් සාර්ථක රෑන්සම්වෙයාර් එක ලෙසින් SamSam වෛරසය හදුන්වන්න පුළුවන්.
මෙම වෛරසය පැතිරීම ආරම්භ වුණේ 2015 වසරේදී. නමුත් එහි කේත කොටස් වෙනස් කර රෑන්සම්වෙයාර් එකක් බවට පත් කළේ 2017 අන්තිම කාර්තුවේදීයි. මේ වන විටත් ආසන්න වශයෙන් පරිගණක මිලියන 6කට පමණ වෛරසයක් ලෙසින් ආසාදනය වී සක්‍රීයව පැවති අතර රෑන්සම්වෙයාර් එකක් බවට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව පරිගණක ජාල හරහා පැතිරීම වේගයෙන් සිදුවුණා.
මේ වන විට මෙම SamSam රෑන්සම්වෙයාර් වෛරසය නිර්මාණය කළ පුද්ගලයා කෝ කණ්ඩායම් මසකට ඩොලර් 300000ක් පමණ ආදායමක් ලබන බව මෙම වෛරසයෙන් මුදල් ලබාදිය යුතු යැයි සදහන් කරන Bitcoin addresses එක නිරීක්ෂණය කරන Sophos ආයතනය පවසනවා.
මෙම වෛරසය හදුනාගෙන ඇති පරිදි විවිධ ස්ථාන 157ක් හරහා ක්‍රියාත්මක වන බවයි පැවසෙන්නේ. එයින් ස්ථාන 89ක් හදුනාගෙන වරින් වර එම පරිගණක ජාල අක්‍රීය කළ බව FBI සයිබර් අපරාධ අංශ පවසනවා.
මින් පෙරෙ සක්‍රීය වූ  WannaCry සහ  NotPetya ද තවමත් විවිධ ස්ථාන වල සක්‍රීයව පවතිනවා. නමුත් SamSam මෙන් විවිධ අවස්ථා වලදී කේත වෙනස් කිරීම් සිදු කරන්නෙ නෑ.About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers