සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Wednesday, 11 July 2018

Timehop Data Breach Affects 21million Users'

විවිධ හේතූන් මත සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වලින් ලබාගත නොහැකි සේවාවන් ලබාගැනීම සදහා සහායක සේවාවන් එසේ නැතිනම් add-on app විශාල වශයෙන් භාවිතා වෙනවා. විශේෂයෙන් ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවිය ඉලක්ක කරගෙන මෙම add-on app නිර්මාණය වෙනවා සේම එම add-on app හරහා දත්ත සොරාගැනීමේ අවස්ථාද වාර්ථා වෙනවා.
Timehop කියන්නේත් එවැනිම add-on එකක්. එම මෘදුකාංගය හරහා ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ ඔබ පළ කළ් පැරණි පෝස්ට් සහ ඒවායේ සම්බන්ධ කම් ඔබට පෙන්නුම් කරනු ලබනවා.
මෙම add-on එක ජුලි මස 4 වැනි දින එල්ල වී ඇති සයිබර් ප්‍රහාරයකින් බිද වැටී තිබෙන බව ඊයේ දිනයේදී සොයාගනු ලැබුවා. මෙම සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් ෆේස්බුක් හරහා මෙම add-on එක භාවිතා කරන මිලියන 21කකගේ දත්ත සොරාගෙන තිබෙනවා.
names, email addresses, date of the birth, වැනි දේ වගේම මිලියන 4.7ක් පමණ දෙනාගෙ දුරකථන අංකද සොරාගෙන තිබෙනවා.
නමුත් මෙම ගිණුම් වලට අදාළ කිසිම "memories" එකකට හානි පමුණවා නැති බව වාර්ථා වෙනවා.
Timehop සර්වර් පරිගණක වලට හැකර්වරුන්ට පිවිසීමේ හැකියාව ලැබී ඇති අතර එහි cloud computing account එක multi-factor authentication හරහා හෝ ආරක්ෂා කර තිබී නැහැ.
About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers