සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Tuesday, 8 May 2018

Critical Security Vulnerability Discovered in 7-Zip Software

විශාල ධාරිතාවක් සහිත ෆයිල් archive කරගන්නට භාවිතා කරන මෘදුකාංග අතරින් 7-Zip වලට හිමිවන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක්. පසුගිය වසර 20ක් පුරාම 7-Zip කිසිදු කරදරයකින් තොරව ලෝකයේ මිලියන ගණනක් පරිගණක වල ක්‍රියාත්මක වුණා.
ඊයේ දිනයේදී 7-Zip වල පවතින තාක්ෂණික දෝෂයක් සොයාගැනුනා. arbitrary code executionඝණයේ සයිබර් ප්‍රහාරයන් එල්ල කළ හැකි ආකාරයේ දුර්වලතාවක් මෙහෙ පවතින අතර 18.05 සංස්කරණය දක්වා සියළුම සංස්කරණ වල මෙම දුර්වලතාව පවතිනවා.
7-Zip වෙබ් අඩවියෙන් මෙහි නවතම සංස්කරණය බාගත කරගන්නා ලෙස 7-zip නිර්මාණකරුවන් විසින් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.
එසේම 7-zip මෘදුකාංගය හැකිනම් without administrative privileges ලෙසින් භාවිතා කරන ලෙසද ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවා.
පහත වෙබ් අඩවියෙන් නවතම සංස්කරණය ලබාගත හැකියි.
https://www.7-zip.org/download.htmlAbout the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers