සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Monday, 14 May 2018

Adobe Releases Critical Security Updates for Acrobat, Reader and Photoshop CC

මෘදුකාංග අතරින් පරිගණකයක නැතුවම බැරි මෘදුකාංග කීපයක් පවතී. ඉන් එකක් Adobe Acrobat Reader මෘදුකාංගය. අනික Photoshop මෘදුකාංගය.  මේ දෙකින්ම කරගන්නා වැඩ ප්‍රමාණය නම් ඉතාමත් අධිකයි.
මෙම මෘදුකාංග දෙකේම අයිතිකරුවන් වන්නේ Adobe සමාගමයි. ඔවුන් විසින් සිදු කළ මෘදුකංග ආරක්ෂ පරීක්ෂණයකදී මෙම මෘදුකාංග දෙකෙහි හැකර්වරුන්ට රිංගිය හැකි දුර්වලතාවන් 47ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
ඕනෑම මෘදුකාංගයක දුර්වලතාවන් පැවතීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම එම මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන සමාගම් විසින් අදාළ දුර්වලතාවන් වෙනුවෙන් පැච් ලබාදීමත් සිදුවෙනවා.
මෙම දුර්වලතාවන් 47න් 24ක් critical vulnerabilities ගණකට වැටෙනවා. ඒවා සදහා Windows සහ  macOS යන දෙකටම පැච් ලබාදී තිඑනවා.
පහත සැබැදියෙන් මෙම පැච් බාගත කරගත හැකියි. නමුත් මේවා භාවිතා කළ හැක්කේ ඔබ භාවිතා කරන්නේ ලියාපදිංචි Adobe මෘදුකාංගයක් නම් පමණයි. සරළව කියනවා නම් කැක් කරපු හොර කොපියකට මේ පැච් දාන්න බෑ.

https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb18-17.htmlAbout the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers