සයිබර් ආරක්ෂාව තේරෙන සිංහලෙන්

Sunday, 6 March 2016

How To Secure Your Facebook Account

අපි හැම දෙනාම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන් ෆේස්බුක් එහි මුල් තැන සිටිනවා. නමුත් සයිබර් අපරාධ විශාල වශයෙන් වැඩිවීමට ෆේස්බුක් දායක වෙන බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණක්. ඉතින් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරන මේ ෆේස්බුක්  ගිණුමේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නත් පොඩි කාලයක් වැය කළොත් හොදයි නේද? මේ ලිපිය ඒ සම්බන්ධවයි.
About the author
Eranda Dayawansa
Eranda Dayawansa is Founder and Editor-in-Chief of 'Help IT'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher and Part-Time Hacker and Blogger from 2008 who loves all Things of Information Technology.
Share:

0 comments:

Social Media

About AuthorEranda Dayawansa
Founder and Editor-in-Chief of 'Cyber Security'. Microsoft Certified ICT Instructor, Cyber Security Analyst, Information Security Researcher

About

Followers